اعضای هیات تحریریه

سردبیر

غلامحسین کریمی دوستان

زبان‌شناسی رئیس گروه زبانشناسی و زبان‌های باستانی شورای بررسی متون
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
استاد دانشگاه تهران

gh5karimiut.ac.ir

مدیر داخلی

احمد رمضانی

زبان‌شناسی دبیر گروه زبانشناسی و زبان‌های باستانی شورای بررسی متون
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
استادیار سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

ahmaderamezaniyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

غلامحسین کریمی دوستان

زبان‌شناسی استاد دانشگاه تهران

gh5karimiut.ac.ir

احمد رمضانی

زبان‌شناسی استادیار سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

ahmaderamezaniyahoo.com

رضا امینی

زبان‌شناسی استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

iranaminimsn.com

ماندانا نوربخش

آواشناسی/ واج‌شناسی استادیار دانشگاه الزهرا

nourbakhshalzahra.ac.ir

پروانه خسروی‌زاده

معنی‌شناسی/ نحو زبان‌شناسی استادیار دانشگاه صنعتی شریف

khosravizadehsharif.edu

مهین‌ناز میردهقان

زبان‌شناسی کاربردی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

mahinnaz.mirdehghangmail.com

ویدا شقاقی

ساخت واژه استاد دانشگاه علامه طباطبایی

shaghaghiatu.ac.ir

سیروس نصراله‌زاده

فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

cyrusnasrgmail.com

ارسلان گلفام

زبان‌شناسی شناختی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

golfamarsalangmail.com

محمود جعفری دهقی

فرهنگ و زبان‎های باستانی استاد دانشگاه تهران

mdehaghiut.ac.ir

عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا

زبانشناسی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

akordmodares.ac.ir

بهرام مدرسی

زبان‌شناسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

ba.modarresiyahoo.com